ankdammen-heritage-konst

Konsultområde KM

Antikvarisk kontroll/medverkan

Ankdammen konsult utför kontroller som antikvariskt sakkunniga enligt Plan- och Bygglagen (PBL) och antikvarisk kontroll enligt Kulturminneslagen (KML) eller enligt förordningen om statliga byggnadsminnen.