ankdammen-heritage-konst

Konsultområde KM

Antikvariskt stöd vid förvaltning

Vi är med vår antikvariska sakkunskap och erfarenhet ett stöd vid förvaltning av en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Jag bistår med råd och idéer inför renovering och ombyggnad och hjälper till med ansökan om tillstånd hos antikvariska myndigheter.