ankdammen-heritage-konst

Konsultområde KM

Vårdprogram

Ett vårdprogram ger riktlinjer för långsiktig vård och underhåll av en byggnad. Avsikten är att det ska fungera som ett praktiskt styrdokument för förvaltare, myndigheter, entreprenörer, konsulter och hyresgäster i den dagliga förvaltningen både inför stora förändringar och vid akuta underhållsåtgärder.