ankdammen-heritage-konst

Konsultområde KM

Kulturhistoriska utredningar:

Kulturhistorisk konsekvensbeskrivning

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behandlar hur en planerad exploatering eller verksamhet påverkar en plats ur miljösynpunkt. Påverkan på kulturmiljön kan vid behov ingå som en del i en sådan konsekvensbeskrivning.