ankdammen-heritage-information

Konsultområde A

Varumärke, konst och bildning

Konst i offentlig miljö

Vi utför hela eller delar av konstnärligtutsmycknings uppdrag med kontakt med väl etablerade konstnärer. Vi utför skissuppdrag, tävling och brukardialog samt ansvarar för det praktiska genomförandet av hela projekt av såväl tillfällig som permanent art.

Kulturanalys

Konst och kulturanalytiska processer kan bli effektiva förändringsverktyg i många situationer. Att samarbeta och samverka med konstnärer och formgivare ger oftast bestående mervärden.

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar och utbildning inom såväl våra konsultområden som allmän kulturhistoria. Tillsammans med konstnärer kan vi erbjuda kompetensutbildning för ökad kreativitet och delaktighet på såväl arbetsplatser som vid evenemang.
Varumärke
Varumärkesbyggande är ofta en dyrbar process som kräver stor uthållighet. Vi betonar vikten av att långsamt bygga upp eller förstärka en plats identitet och upplevelse. Det är genom delade berättelser och historier ett varumärke får äkthet och hållbarhet.