Om Oss

Om Oss

Vi är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom kulturarv och kulturmiljö. Vi hjälper till att definiera, förädla och utveckla byggnader, kulturhistoriska platser och miljöer för fastighetsförvaltare, besöksnäring och offentlig sektor.


Företaget skapades 2009 och har sedan dess utvecklats med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet, park och landskapsvård samt byggnadskonservering. Vi har vårt kontor i världsarvsstaden Karlskrona med verksamhet i huvudsak i södra Sverige. För närvarande är vi fyra medarbetare inom företagen placerade i Karlskrona, Varberg och Malmö.

Vi har en bred kulturhistorisk kompetens inom arkitektur och traditionellt byggande. Vi har även specialistkompetens inom parkvård, stenkonservering, puts- och stenhus, miljögifter i byggnader. Våra största uppdragsgivare är kommuner, statliga fastighetsförvaltare och församlingar inom Svenska kyrkan. Genom Stenkonservering Blekinge utför vi konservering av natursten, keramik, puts och betong.

Vår inriktning handlar om kontakten med det lokala. Att arbeta fram lösningar som passar även de människor som arbetar med kulturmiljön och som på olika sätt står dem närmast.


Våra Expertområden

MANAGEMENT

MANAGEMENT

Begreppet "Management", saknar ordentligt motstycke i svenskan, när det kommer till dess fulla betydelse. I korta ordalag kan man säga att vi specialiserar oss på hantering och kontakt med kunden och beställarens behov i åtanke och balanserar samtidigt ut detta med kulturarvets bästa i fokus.

GRÖNT KULTURARV

GRÖNT KULTURARV

Inom företaget finns trädgårdsmästare och trädgårdsantikvarisk kompetens. Den gröna verksamheten vilar på tre ben; vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar, föreläsningar om historisk trädgårdsutveckling och trädgårdsskötsel samt teoretiska och praktiskt kurser om alternativ trädgårdsskötsel.

DIGITALT KULTURARV

DIGITALT KULTURARV

Världen blir allt mer digital, och det ställer även krav på digital kompetens inom kulturmiljö. Vi finns som språkrör för de tekniker som används i den digitala kulturmiljön så som laserskanning, 3d-modellering och virtuella rekonstruktioner, till metadatahantering. Vi hjälper också till att arbeta fram effektiva digitaliseringsstrategier.

BYGGNADSVÅRD

BYGGNADSVÅRD

Hos oss har vi experter inom traditionell byggnadsvård, kulturmiljövård, arkitektur, digitalt kulturarv samt det gröna kulturarvet. Vi ser också till att rätt kompetens kommer till rätt ändamål, skräddarsytt efter kundens behov.

KUNSKAPSFÖRMEDLING

KUNSKAPSFÖRMEDLING

En kurs i ängsskötsel med lie, en guidning genom pestkyrkogårdar, eller en föreläsning i arkitekturhistoria på universitetet? Vi förmedlar kunskap om kulturmiljövård på alla nivåer.

SAMARBETEN

SAMARBETEN

Vårt breda nätverk av skickliga branschkollegor är en av våra absolut största tillgångar. Oavsett om det är murare, målerikonservatorer eller 3D-modeller som behövs, ser vi till att de bästa sätts på uppgiften.