FÖRVALTANDE

FÖRVALTANDE

Vi är med vår antikvariska sakkunskap och erfarenhet ett stöd vid förvaltning av en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Vi kan bistå med råd och idéer inför renovering och ombyggnad och hjälper till med ansökan om tillstånd hos antikvariska myndigheter.


Exempel på tjänster vi erbjuder inom förvaltande är Vård och Underhållsplaner för byggnader och parkmiljöer, Antikvarisk kontrollant vid ombyggnader och renoveringar samt att vi bistår med vårt professionella kontaktnät inom teknik och hantverk.


Vård och Underhållsplaner

Vi utför underhållsplaner efter Riksantikvarieämbetets riktlinjer i samarbete med ingenjör och/eller arkitekt samt konservator och konsulter inom trädgård, el, vvs och brandskydd med mera. Genom en långsiktigt planerad skötsel som är anpassad efter byggnadens speciella förutsättningar och behov kan kostnaderna för vård- och underhåll hållas nere.


Planerna görs av utbildad byggnadsantikvarie samt trädgårdsmästare och innehåller historiska beskrivningar med arkivsök, inventering av kyrkogårdens olika gröna- och grå element samt åtgärdsförslag för att säkerställa de kulturhistoriska värdena. I samarbete med arborist tas trädvårdsplan med skadeinventering och åtgärdsförslag fram. Vi utför gravstensinventeringar och diskuterar under arbetets gång historisk-, miljömedveten- samt effektiv skötsel av kyrkogården.