KUNSKAPSFÖRMEDLING

KUNSKAPSFÖRMEDLING

På beställning arrangerar vi kortare utbildningar inom byggnads- och parkvård, samt guidningar av kulturmiljöer. I den högra spalten på denna sidan finns information om aktuella och kommande utbildningar och guidningar, samt vem som är kontaktperson för respektive kurs.


Föreläsningar om kyrkogårdshistoria


Upplägget varierar utifrån tidsåtgång men grunden för kursen är de svenska kyrkogårdarnas utveckling från äldre medeltid till idag samt historisk och modern skötsel.


Vid en heldag används en kyrkogård i närheten som klassrum för att deltagarna ska få öva upp sin förmåga att analysera äldre miljöer, börja se olika tidsskikt samt läsa av historiska spår i trädgårdsanläggningar.


Kurser i alternativ skötsel


Samtal, workshops och föreläsningar om kulturhistoriskt värde och biologisk värde för vanligt förekommande vegetationsytor på kyrkogårdarna såsom gräskvarter, grusgravar, trädkransar, häckstrukturer och planteringar. Vi berör historisk- samt alternativ skötsel, problemområden och möjlig utveckling. Under 2019 var fokus på gräs och äng med en stor del av dagen bestående av praktisk övning av lieslåtter med den externe handledaren Mats Rosengren.


Föreläsningar om Digitalt Kulturarv


Möjligheterna för Kulturarvet att använda sig av digitala tekniker är flera. Våra föreläsningar presenterar grundläggande information om vad det innebär att arbeta med kulturarvet i en digitaliserad värld, och syftar till att inspirera till att ta steg mot att jobba med de tekniker som finns idag.