BEVARANDE

BEVARANDE

Vid bevarande åtgärder finns vi med för att säkerställa att kulturvärden bibehålls. Vi utför bland annat besiktningar, åtgärdsprogram och konservering av natursten, keramik, puts- och betong, samt även förgyllningar och ytbehandlingar utomhus. Vid större arbeten har vi även möjlighet att ta in ytterligare kraft från vårt nätverk av professionella konservatorer, hantverkare och tekniker.


Vid restaureringsprojekt finns vi till för att säkerställa att restaureringen utförs på korrekt sätt från början till slut. Vi bistår med förundersökning och kunskapsinsamling för att lägga fram rätt förutsättningar för ett lyckat projekt. Vi har även möjlighet att erbjuda professionella laserskanningar och generera visuella 3D-modeller för ett digitalt bevarande.