UTVECKLANDE

UTVECKLANDE

Vi är även med i projekt och utför arbeten som fokuserar på utveckling av kulturarvsmiljöer. Dessa kan innebära miljökonsekvensbeskrivningar inför planerade arbeten, utvecklingsplaner som ett alternativ eller komplement till vård- och underhållsplaner, samt bistår med antikvarisk kompetens inför visualiseringar om potentiella utvecklingsprojekt.


En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behandlar exempelvis hur en planerad exploatering eller verksamhet påverkar en plats ur miljösynpunkt. Påverkan på kulturmiljön kan vid behov ingå som en del i en sådan konsekvensbeskrivning.


Vi kan också bistå med digitaliseringsarbeten i form av skapandet av strategier för att komma igång med allt från byggnadsundersökningar, databas och metadatahantering enligt EU:s FAIR-principer, till visualisering, 3-dimensionella rekonstruktioner och kommunikation online.