Home

TJÄNSTER

Vi erbjuder skräddarsydd antikvarisk expertis inom en rad olika områden.

BEVARANDE

Vid bevarande åtgärder finns vi med för att säkerställa att kulturvärden bibehålls. Vid behov av konservering och restaurering kan vi bistå med ett nätverk av de bästa aktörerna inom branschen.

FÖRVALTANDE

Vi är med i förvaltningsarbetet med kulturhistoriska miljöer. Vi håller tät kommunikation med våra beställare, samtidigt som vi ser till att alla arbeten får rätt antikvarisk kompetens och hjälper till med råd och idéer inför ombyggnader och renoveringar samt tillståndsansökningar.

UTVECKLANDE

Vi är även med i projekt och utför arbeten som fokuserar på utveckling av kulturarvsmiljöer. Dessa kan innebära miljökonsekvensbeskrivningar inför planerade arbeten, utvecklingsplaner som ett alternativ eller komplement till vård- och underhållsplaner, samt bistår med antikvarisk kompetens inför visualiseringar om potentiella utvecklingsprojekt.

KUNSKAPSFÖRMEDLING

Vi tillhandahåller en rad olika kurser och utbildningar, från praktiska kurser i skötsel av det gröna kulturarvet, guidningar, föreläsningar om vård av gamla byggnader, till universitetskurser.

VÅRA OMRÅDEN

<br /><b>Grönt Kulturarv</b>


Grönt Kulturarv

<br /> <b>Grått Kulturarv</b>


Grått Kulturarv

<br /> <b>Digitalt Kulturarv</b>


Digitalt Kulturarv

<br> <b>Management</b>


Management

OM ANKDAMMEN

  

Vi strävar efter att underlätta för bevarande, förvaltning och utveckling av kulturmiljö och kulturhistorisk bebyggelse genom att se till lokala lösningar.

Med detta menar vi att inget kulturminne är det andra likt. Det historiska värdet påverkas dessutom av sin miljö, och ofta är detta nära förbundet med platsen och människorna som står det närmast. Därför anser vi att generella åtgärder inte alltid fungerar bäst, utan vi jobbar för att de åtgärder, om de så är bevarande, förvaltande eller utvecklande, arbetas fram i nära samförstånd med samtliga berörda aktörer - från länsstyrelsen till hembygdsföreningen. 

PROJEKT I URVAL

  

Vi jobbar brett, allt från små församlingar och lokala hembygdsföreningar till några av Sveriges största fastighetsägare, så som Svenska kyrkan och Statens Fastighetsverk. Här är tre exempel på projekt vi arbetat med under de senaste åren. 

 

Sölvesborgs Tingshus

Vård- och Underhållsplan

Sölvesborgs Tingshus


På uppdrag av Sölvesborgs kommun utförde Ankdammen 2022 en vård- och underhållsplan med inventering av Listers Härads Tingshus i Sölvesborg. Arkitekten Gunnar Asplund står bakom byggnaden från 1920-21, som årligen besöks av arkitektstudenter världen över.

 

Liekurs

Utbildning i Lieskötsel

Kurs i lieskötsel


2019 anordnades en utbildning för Ronneby pastorat i skötsel av grönytor med lie. Kursen hölls av ett samarbete mellan vår trädgårdsantikvarie Annie Nilsson och kanske Sveriges enda Lieexpert Mats Rosengren.

 

Kronohäktet

Ombyggnad

Kronohäktet


Inför omvandlingen av Kronohäktet i Karlskrona till en modern bed & breakfast var Ankdammen konsult med i processen som antikvarisk medverkan.